Být ‚‚Dobrákem‘‘

Dobrovolní hasiči jsou dnes a denně nedílnou součástí života kolem nás. Dobrovolný hasič u SDH (Sbor dobrovolných hasičů) je skupina hasičů laicky řečeno spolek nebo skupina lidí se zájmem o požární kroužek dětí, požárního sportu, přehlídek a pořádaní kulturních akcí. My se zaměříme, ale na JSDH (Jednotku sboru dobrovolných hasičů), kterou zřizuje obec/město nebo i v malém množství soukromý podnik. A nastíníme vám jeden z mnoha případů i s lehkou problematiku JSDH v ČR, ale i tu lepší část kde získáte pocit dobře odvedené práce.

Příběh ,,obživení‘‘ naší JSDH se začal odehrávat v roce 2014 ještě tehdy jako JPO V, kdy se několik ochotných lidí rozhodlo vstoupit do jednotky SDH, která neoplývala zrovna dobrou pověstí ani vybavením a ani vystrojením. Rozhodně není účelem článku shazovat práci našich předchůdců, kteří dělali svou činnost v jednotce někdy s menším odhodláním a elánem, kdy průměrný věk přesahoval 53let věku. Bylo tedy jasné, že pokud nepřijde ,,mladší krev‘‘ tak jednotku by čekal dřív nebo později zánik. Právě rok 2014 začal být tou zlomovou částí kdy se do naší jednotky SDH rozhodlo přistoupit 5 členů ve věku 20-30let. Dosavadní velitel jednotky dále jen VJ předal svou funkci s přáním, aby hasiči v Merklíně zůstali a nezanikli.

Jednotka tehdy byla vybavena DA-10 L1Z Avia A31 z roku 1978 dále PS12 (požární stříkačka), 1ks mřp Stihl, 1ks plovoucího čerpadla zn. Honda a ženijním nářadím. Členové jednotky bohužel neměli ani adekvátní základní vystrojení. A bylo tedy jasné, že se musí začít právě zde u základního vystrojení každého člena. Složení členů jednotky do r.2014:
VJ – W.Beer, ZVJ – M.Nýč, J.Vávra, D.Novotný, M.Kučera, J.Szivák, M.Kučera, M.Uhlík, Z.Skořepa, I.Gavelda, M.Kučera a D.Juránek
Jednotka koncem roku 2014 čítala 10 členů po odchodu některých členů do hasičského důchodu a vstupu nových. Základním vystrojením se muselo začít úplně od začátku neboť jednotka nevlastnila žádné těžké (třívrstvé) obleky, několik členů mělo pouze lehké jednovrstvé-technické a ostatní pouze PSII (pracovní stejnokroj), ochranné přilby velmi zastaralé a nevyhovující. Bohužel ani povinná dokumentace k chodu jednotky a vedení záznamů bylo téměř na nulové úrovni. Jednotka ročně v průměru vyjížděla k 10. událostem převážně technického rázu.

Z historické části byli dochovány 2 požární stříkačky na ruční pohon z konce 19. století včetně dokumentace. Bylo potřeba zpracovat tedy plán obnovy a hlavně financování ze strany zřizovatele. Vedení obce bylo od počátku nakloněné vystrojení a techniku obnovit, avšak s velmi omezeným rozpočtem to lze těžce. Když se o obnově jednotky dozvěděli okolní jednotky SDH, tak nás podporovali a měli zájem předat zkušenosti. Zde zejména musíme poděkovat JSDH Potůčky, které nás ve svém volném čase navštěvovali a pomáhali nám s rozvojem a plánováním až po praktické výcviky. Počátkem roku 2015, kdy do jednotky vstoupili další 3 členové se už plán obnovy začal vyvíjet správným směrem. Za pomoci dotací KV kraje se podařilo nakoupit první těžké obleky a přilby pro hašení v uzavřeném prostoru. Z rozpočtu obce se zakoupilo několik dalších základních věcí (refl. vesty, obuv, rukavice a další). Chuť k hasičině rostla a tak na běžnou událost TP/odstranění stromu vyjíždí jednotka i v počtu 1+10 (většina samozřejmě na dřevěné lavici valníkové nástavby Avie. Hlavně v zimním období, kdy členové měli velmi snížený tepelný komfort při jízdě pod plachtovou konstrukcí, tak bylo jasné že bude muset dojít k modernizaci vozového parku. Vedení obce tedy v průběhu roku 2016 zažádalo v dotačním programu KV kraje na podporu JPO a MV ČR o financování nového vozidla DA-L1Z Ford Transit (L2H2) kde dotace činila souhrnem 900tis Kč. Obec Merklín měla požadavek na pohon 4×4, který musela částkou cca 240tis Kč dofinancovat ze svého rozpočtu. Zároveň se další a další roky daří úspěšně žádat KV kraj o dotace na obnovu výstroje a to právě těžkých obleků a přileb. Sen se stává skutečností a v listopadu 2017 přebíráme právě již zmiňovaný nový dopravní automobil. Zrovna v době kdy část ČR zasáhl orkán Herwart a i v katastru našeho zřizovatele zasahujeme u 12 událostí během 2dnů.

Jednotka byla v roce 2017 ve složení:
VJ – R.Szymański, ZVJ – T.Vajas, J.Rams, M.Peťák, D.Juránek, T.Šindelář, J.Szivák, M.Kučera, D.Novotný, M.Kučera, J.Vávra, J.Karas, M.Kučera a Z.Skořepa
Členové jednotky každý rok absolvují odborná školení, které pořádá HZS KV kraje počínaje zdravovědou, kurzem strojníků, obsluhy mřp a kurzu dalších nových velitelů družstev. V roce 2018 nám kolegové z JSDH Boží Dar při jejich modernizaci IDP (izolovaných dýchacích přístrojů) za symbolickou cenu odprodávají své podtlakové Saturn S7 a za přepis nám JSDH Potůčky darují další Saturn S5. Zúčastňujeme se praktických výcviků s jinými JPO a počet událostí narůstá. První členové tak v roce 2019 absolvují kurz NDT-16 (nositel dýchací techniky). Zároveň v průběhu roku 2019 dva členové jednotky absolvují a splní kurz T-OOB (technik ochrany obyvatelstva) na cvičení Luxor v prostoru koupaliště Michal – Sokolov z důvodu podání žádosti na KŘ HZS o předurčení naší jednotky na ochranu obyvatelstva (OOB). Počátkem roku 2019 po úvaze a několika konzultacích se zastupitelstvem obce, které bere na vědomí naši žádost s náhradou DA Avia za jiné ,,prvovýjezdové,, vozidlo hlavně z důvodu nedostatečného místa pro uložení vybavení, bezpečnosti pro osádku a možnost více účelového využití. Po několika obhlídkách cenově dostupných CAS rozhoduje o koupi vozidla CAS 10/2000/100-M3R Iveco Magirus (r.v.1985) od JSDH Velké Hydčice (Pzeňský kraj). Původně od freiwillige feuerwehr Grimmenstein (Rakousko).

Jednotka byla v roce 2019 ve složení:
VJ – R.Szymański, ZVJ – T.Šindelář, M.Kučera, D.Juránek, Z.Skořepa, D.Ševčík, S.Jirka, M.Novák, T.Novák, J.Szivák, J.Dominik
Po dovozu a provedení rekonstrukce CAS přes 520h provedených prací (elektroinstalace, uložení vybavení, vyčištění nádrže, výměně provozních náplní až po zařazení do výjezdu. Chuť k hasičině a pomáhat druhým stále rostla. Jednotka v roce 2020 absolvuje další odborné kurzy a přichází další nový členové do výjezdové jednotky. V neposlední řadě po dohodě s vedením obce žádáme o přeřazení JSDH do kategorie JPO III/1 (doposud JPO V), které bylo kladně vyřízeno KŘ HZS v srpnu 2020 pro posílení a zlepšení PPP (požárního poplachového plánu). S tím, že změna přeřazení vyjde s následující novelou nařízení KV kraje. S touto novelou vychází zároveň i naše nové předurčení na OOB. V celém KV kraji je celkem 20 JPO předurčené na ochranu obyvatelstva.

V průběhu roku 2020 – 2021 jednotka zařazuje do svého vybavení nové IDP Drager PSS 4000, nové agregáty, nové jednovrstvé obleky na technické pomoci včetně lehkých přileb a nabírá do svých řad další nové členy. Každým rokem se zvyšuje i mimo jiné počet výjezdů na mimořádné události. Chuť a ochota členů neubývá a naopak stále roste chuť zlepšovat se a k tomu je zapotřebí stále modernizovat. V roce 2022, tak úspěšně žádá o dotaci KV kraje na pořízení UTV CfMoto Uforce 1000 včetně přívěsu pro převoz UTV, které si jako vánoční dárek přebíráme v prosinci téhož roku. V roce 2022 končíme činnost s počtem 82 mimořádných událostí.

Z důvodu vysokých nákladů na opravy a provoz CAS Iveco ještě v roce 2022 náš zřizovatel podává žádost o dotaci MV ČR v programu V1_2023 na CAS 20/CAS 30. Kde po zpracování žebříčku více než 150 žadatelů se po přidělení bodů od HZS KVK naše jednotka umístila na 23.místě (mezi CAS 20 jako 15.v pořadí – ostatní CAS 30) a dostává předběžnou alokaci ve výši 4mil Kč. V průběhu roku 2023 žádá dotaci KV kraje na pořízení nové CAS a i zde s kladným vyřízením na částku 1,5mil Kč. Koncem léta 2023 bylo ukončeno výběrové řízení GŘ HZS ČR – centralizované zakázky na dodání nových CAS a výhercem naší nové CAS 20/4000/240 – S2R na podvozku Tatra Force se stala THT Polička. Rok 2023 končíme s bilancí činnosti 65 zásahů.

Na začátku roku 2024 je jednotka ve složení:
VJ – R.Szymański, ZVJ – T.Šindelář, M.Kučera, D.Juránek, Z.Skořepa, D.Ševčík, S.Jirka, M.Novák, T.Novák, J.Szivák, J.Dominik, S.Skořepa, D.Zítko, Š.Novotný, V.Vozár a 2 čekatelé (J.Šmerda a T.Szivák).


Jednotka od roku 2015 stále drží 100% akceschopnost (vyjela na všechny ohlášené MU).
Závěrem tohoto příběhu nebo chcete-li ( 10.letého projektu ) se dá říct, že pokud je chuť, ochota, vstřícnost, náklonost jak ze strany zřizovatele JSDH, tak ze strany KV kraje, HZS, podpory okolních jednotek tak i sborů kteří si naší aktivity rozhodně všímají, tak to prostě může vyjít i z takového nic které bylo na počátku.
Děkujeme všem těm kteří nás podporují a oceňují naši dobrovolnou činnost.