LUXOR 2023

Dvoudenní cvičení jednotek SDH předurčených pro plnění úkolů ochrany obyvatelstva ,,OOB” a poskytování humanitární pomoci. Povolání k odřadu pod velením HZS KVK přichází v pátek 13.10.2023 v dopoledních hodinách s upřesněním času vyslání odřadu z Karlových Var místní části Doubí od areálu ZZS. Kolona vozidel čítá více než 20ks techniky složená převážně z dopravních automobilů, tak i z velitelských, spojařských či nákladních vozů pro přepravu stanů a zázemí evakuačního střediska.

Po přesunu odřadu na vzdálenost cca 55km do areálu bývalých kasáren Klimentov v obci Velká Hleďsebe (okr. Cheb – Mariánské Lázně) a vybudování zázemí štábu, evakuačních stanů, ubytovacích kapacit a zázemí pro stravování následovali až do pozdních večerních hodin přednášky a odborné přípravy na téma (předlékařská první pomoc, dotační program a refundace, zřizování a vedení evakuačního střediska, varování obyvatelstva a další tematické prezentace).

Po včasném ranním rozdělení jednotek SDH do 6 celků vždy pod vedením velitelů družstev/jednotek se po oznámení prvních událostí/úkolů které jsou oznamovány pomocí aplikace GINA na tablety umístěné ve vozidlech rozjíždí koloběh praktického výcviku. Naše jednotka má pod své velení přiřazenou jednotku SDH Horní Blatná a dále 3 kurzanty absolvující kurz ,,technik ochrany obyvatelstva,, T-OOB naše skupina tedy čítá celkem 11 členů. Postupně plníme úkoly na stanovištích:
• novinky u HZS ( pneumatické zvedaní OA s přeprava pomocí speciálních vozíků)
• stavba protipovodňových hrází, povodňové stupně a varování obyvatelstva
• čerpání vody a strojní služba
• záchrana tonoucí osoby a práce na člunu
• dekontaminace jedince
• KPR, AED a první laická předlékařská pomoc

V odpoledních hodinách sobotního dne po splnění stanovených úkolů, úklidu zázemí, naložení vybavení a vyhodnocení taktického cvičení ze strany HZS KVK jsou jednotky odeslány zpět na své dislokované základny. Jako jeden z mnoha poznatků a získaných zkušeností kvitujeme krom jiné i nutnost velitelů skupin komunikaci pomocí digitálních radiostanic, přiřazování událostí/stanovišť pomocí aplikace GINA, které jsou v případě události většího rozměru rozděleného do několika sektorů nesmírně důležité.

Děkujeme HZS Karlovarského kraje za ochotu a vstřícnost spolupráce s jednotkami SDH.