Výroční zpráva JSDH za r.2023

Jednotka zasahovala celkem u 65 událostí na nichž strávila celkem 214 hodin a 52 minut.

Na tyto události byla použita výjezdová technika CAS Iveco 55x, DA Ford 56x,
UTV Cfmoto Uforce 12x a přívěs nákladní 19x.
Od roku 2015 jednotka drží 100% akceschopnost (jednotka vyjela na všechny ohlášené MU)
Jednotka aktuálně čítá 15.členů a již brzy rozšíří své řady o 1 čekatele v záuční době, který čeká na dovršení plnoletosti (Jakub Šmerda). Avšak stále hledá nové členy do řad výjezdových hasičů, protože ve svých řadách má hasiče již i v důchodovém věku. Průměrná účast členů na mimořádných událostech v roce 2023 je počet 1+6. Průměrný čas výjezdu od ohlášení události jednotce je 5min a 35s.

Dne 30.10.2023 absolvoval VJ p. Szymański první osobní konzultaci u nástavbáře hasičských vozidel a to THT Polička, která je dodavatelem naší nové prvovýjezdové CAS 20/4000/240 S2R Tatra Force. Další konzultace proběhne v první polovině r.2024 a dodání CAS je předpokládané na konec r.2024.

Rok 2023 byl oproti předchozím rokům ,,Covidu,, a Ukrajinsko-Ruskou válkou již klidnější, když už jsme nemuseli sloužit zdlouhavé směny v KACPU (Krajské Asistenční Centrum Pomoci Ukrajině) a zaobírat se dezinfekcemi objektů. Rok 2023 byl i o něco klidnější už jen z počtu mimořádných událostí (v roce 2022 bylo celkem 82 MU), tak i potřeby plnit rozšiřování odborných kurzů u HZS KV kraje a zároveň právě HZS CHS Karlovy Vary pořádala taktická cvičení v průmyslovém areálu v obci Březová-KV kdy byli přizvány postupně jednotky SDH okresu KV k praktickému výcviku. Naše jednotka měla možnost zúčastnit se obou turnusů a rozšířit tak povědomí u více členů jednotky. Členové jednotky se během roka zúčastnili i 3 oslav výročí SDH Hroznětín, Jáchymov a Boží Dar.
Překvapením pro všechny avšak byl závěr roku a tím spíše období kolem vánoc. Kdy nás nejprve potrápil silný nárazový vítr v kombinaci s padajícím těžkým sněhem kdy jednotka musela několikrát zasahovat na popadané stromy a následné oteplení, déšť a tání sněhu, které způsobilo rozvodnění toku řeky Bystřice i na 3.SAP (Stupeň Aktivity Podovně) a to hlavně v městě Hroznětín a Ostrov. Jednotka byla povolána 23.12.2023 v 16h na základě předurčení JPO OOB (ochrany obyvatelstva) k plnění protipovodňových úkolů v ORP (obce s rozšířenou působností) Ostrov. Kde odsloužila 30h pohotovosti a zasahovala u 12 událostí. Pohotovost byla ukončena 25.12.2023 v 8h ráno.

Shrnutí mimořádných událostí:


Účast členů jednotky na MU:

Statistika výjezdů dnů a časů:

DOTACE:
V uplynulém roce byla využita Investiční dotace v rámci programu “Dotace pro jednotky SDH obcí” Ministerstva Vnitra – Kanceláře pojistitelů v celkové částce 4.000.000 Kč společně s dotací KV kraje pro JPO a to dotací 1.500.000 Kč na pořízení nové prvovýjezdové CAS 20 Tatra Force 4×4 dále pak 95.000 Kč na ochranné prostředky (6 kompletů třívrstvého obleku) rovněž z prostředků KV Kraje. Jednotka souhrnem v roce 2023 využila dotací v částce téměř 5,6 mil Kč.

Velké díky patří našemu zřizovateli obci Merklín, která i díky dotacím dokáže každoročně obnovovat a pořizovat nové vybavení a vystrojení. Důkazem je právě modernizace vozového parku a i vystrojení každého člena na profesionální úrovni.

Plán na rok 2024 :
• zúčastnit se stáže a školení u Záchranné služby Karlovy Vary a následné pořízení Automatizovaného Extérního Defibrilátoru
(včetně předurčení JSDH na ,,AED“ první pomoc – záchrany osob)
•  zúčastnit se dalších odborných kurzů od HZS KVK
(Technik strojní služby, technik chemické služby a preventista)
•  Pokračovat ve spolupráci s místními spolky, sdružením a kluby
•  Navázat na úspěšné brigády a pomoci obci Merklín a přilehlých osad
•  Maximální využití dotačních grantů

Na rok 2024 je v plánu žádat v programu KV kraje do podporu jednotek PO a to konkrétně žádost v podprogramu na komunikační a spojovací prostředky. Druhou dotací z téhož programu o rozšíření řidičského oprávnění skupiny C pro 1 člena JSDH. V roce 2024 budeme pokračovat v jednání s vedením obce o novém zázemí pro techniku, vybavení a potřeb jednotky kde již aktuální požární zbrojnice je nedostačující jak ze strany prostorové tak i technické.

Rovněž veliké díky patří členům jednotky, zaměstnavatelům za uvolňování svých zaměstnanců a za shovívavost rodinných příslušníků.

Zpracoval: Tomáš Šindelář (zástupce VJ SDH Merklín)