Výroční zpráva JSDH Merklín za rok 2022

Jednotka zasahovala celkem u 83 událostí
na nichž strávila celkem 738 hodin a 38 minuty

Na tyto události byla použita výjezdová technika CAS Iveco 62x a DA Ford 43x Od roku 2015 jednotka drží 100% akceschopnost !
(jednotka vyjela na všechny Mimořádné Události) • Technická Pomoc – odstranění stromu  19x
 • Technická Pomoc – odstranění obtížného hmyzu  9x
 • Technická Pomoc – otevření bytu a zavřených prostor 1x
 • Technická Pomoc – odstranění nebezpečných stavů  1x
 • Technická Pomoc – čerpání vody 1x
 • Dopravní nehoda (2x OA, 1x NA)  3x
 • KACPU (krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině)         16x
 • TC/ LUXOR jednotky předurčení na ochranu obyvatelstva   1x
 • Únik NL/ (NL na komunikaci  3x, 2x plyn v obytném domě)  5x
 • Požár (LP 4x, budovy 4x, vozidla 1x, skládky 2x, odpad 1x)  12x
 • Prověřovací cvičení – 1x
 • Taktické cvičení –  2x
 • Planý poplach – 0x
 • ZOČ Dezinfikován škola, školka (SARS-Covid)  2x
 • ZOČ požární asistence u kulturních akcí    6x
 • ZOČ čištění požárních nádrže v Merklíně  1x
 • ZOČ kácení stromů na žádost zřizovatele  4x
 • ZOČ stavba obydlí (KV-Doubí) pro Ukrajinu 1x

Rok 2022 byl oproti předchozím ,,Covidovím,, rokům specifický zejména rozsáhlím požárem v Českosasském Švýcarsku ,,Hřensko“ který vypukl 23.července a trval dlouhých 20.dní na České straně a v Německu o 7.dní déle.
• 8 vrtulníků, 5 letadel, vystřídalo se téměř 6300 hasičů a 400ks techniky

Dále se rok 2022 nesl hlavně v konfliktu mezi Ukrajinou a Ruskem. Stím spjaté velké množství uprchlíků z Ukrajiny směrem na západ. HZS ČR, tak v rámci spolupráce IZS zajišťovalo chod tzv. KACPU (krajská asistenční centra pomoci Ukrajině) kde společně s PČR, ZZS a zaměstnanci sociálních služeb byly na 12h směny nasazeni i dobrovolní hasiči. Jejichž náplní práce v tomto případě byl výdej humanitárního materiálu, výdej stravy, triážní stanoviště a taky hlavně rozvoz uprchlíků do smluvených ubytovacích zařízení po celém kraji.
Pro rozvoz uprchlíků najeli řidiči s technikou DA Ford celkem 2845km a odsloužili celkem 16 směn (z toho 14směn v pracovních dnech) vždy v počtu 1+3 a celkem, tak v KACPU včetně přesčasů na rozvozu strávili 595h a 17min.
Zde patří obrovské díky členům jednotky, zaměstnavatelům za uvolňování svých zaměstnanců a za schovívavost rodinných příslušníků.

Hasičský Záchranný Sbor KV nám umožnil po 2.leté pauze se zúčastnit stáže družstva 1+4 s technikou CAS Iveco. Při stáži jednotka zasahovala u 4.událostí (DN kamionu, požár NA, TP-strom a otevření bytu).

Všichni strojnící (10.) letos prošli rozšířením kurzu strojníků na kurz S-40 pro JPO II a JPO III.

V letošním roce byla využita dotace KV kraje pro JPO a to dotací 210.000Kč na terréní vozidlo UTV CFmoto Uforce1000, 40.000Kč na přívěs pro UTV a 87.000Kč na ochranné prostředky (6x technický oblek, 6x přilba Rosenbauer).

Jednotka v roce 2022 byla doplněna o člena Štěpán Novotný a jednotka aktuálně čítá 15.členů.

Velké díky patří našemu zřizovateli obci Merklín, která i díky dotacím dokáže každoročně obnovovat a pořizovat nové vybavení a vystrojení. Průměrná účast členů na mimořádných událostech v roce 2022 je počet 1+7.

Plán na rok 2023 :
• zúčastnit se stáže a školení u Záchranné služby Karlovy Vary a následné pořízení Automatizovaného Extérního Defibrilátoru
  (včetně předurčení JSDH na ,,firstrespondence,, první pomoc – záchrana osob)
• zúčastnit se dalších odborných kurzů od HZS KVK
  (Technik strojní služby a technik chemické služby)
• Pokračovat ve spolupráci s místními spolky, sdružením a kluby
• Prohloubit spolupráci s mladými hasiči
• Navázat na úspěšné brigády a pomoci obci Merklín a přilehlých osad
• Maximálně využít dotačních grantů

Na rok 2023 vedení obce zažádalo o dotaci MV ČR na pořízení nové CAS a to konkrétně prvovýjezdové CAS 20/4000/240 – S2R kde se JSDH Merklín umístila v celé ČR ze 152.žadatelů na 23.místě. Předběžné plánováno vyhovění 102 žádostem. Pro každou jednotku 4 000 000 Kč + případná dotace kraje.V roce 2023 až 2024 bude za 2 hasiče v předdůchodovém věku hledána náhrada k doplnění jednotky.