Výroční zpráva za rok 2021

Výroční zpráva JSDH Merklín za rok 2021
Zpracoval: Zástupce velitele JSDH – Tomáš Šindelář

Jednotka zasahovala celkem u 54 událostí na nichž strávila celkem 76 hodin a 19 minut. Na tyto události byla použita výjezdová technika CAS Iveco 49x a DA Ford 22x.

Od roku 2015 jednotka drží 100% akceschopnost !
(jednotka vyjela na všechny Mimořádné Události)

 • Technická Pomoc – odstranění stromu 16x
 • Technická Pomoc – odstranění obtížného hmyzu 8x
 • Technická Pomoc – otevření bytu a zavřených prostor 1x
 • Technická Pomoc – odstranění nebezpečných stavů 1x (odchyt hada)
 • Technická Pomoc – čerpání vody 2x
 • Záchrana osob a zvířat – 1x (lesní zvěř – Merklín u stavidla)
 • TP/ cvičení LUXOR jednotky předurčení na ochranu obyvatelstva 1x
 • Únik NL/ nebezpečných látek (PHM 2x , 1x plyn v obytném domě)
 • Požár 3x (požár stromu na el.vedení, požár bytového domu Pstruží, požár chaty Hroznětín)
 • Prověřovací cvičení – 1x
 • Taktické cvičení – 3x
 • Planý poplach – 0x
 • ZOČ Dezinfikování 7x škola, školka (SARS-Covid)
 • ZOČ svoz humanitární pomoci 2x (pomoc Moravě)
 • ZOČ požární asistence u kulturních akcí 3x
 • ZOČ čištění požárních nádrže v Merklíně 2x
 • ZOČ kácení stromů na žádost zřizovatele 4x
 • ZOČ ukázka techniky na dětském táboře 1x
 • ZOČ čistění ucpané kanalizace 1x

Rok 2021 byl opět spjatý s Covidem s tím i velké množství dezinfikování a hygienických omezení. Avšak nám Hasičský Záchranný Sbor KV umožnil zúčastnit se několika odborných školení a rozvíjet tak odbornost členů u jednotky (3 nový velitelé družstev, 6 nových nositelů dýchací techniky, 6x proškolených členů na základy zdravovědy).

Jednotka v roce 2021 byla přeřazena mezi JPO s územní působností a zahrnuta do plošného poplachového plánu ve všech stupních v kategorii JPOIII/1.
Např.v 1.stupni PPP jsme předurčeni pro obce Pernink, Mariánská, Hroznětín, Bystřice, Velký Rybník, Ruprechtov a Odeř.

Jednotka za poslední 2 roky byla doplněna a další nové členy :
(Vojtěch Vozár, Daniel Zítko, Stanislav Skořepa a Josef Dominik).
Jednotka aktuálně čítá 14.členů a hledá momentálně poslední 2 členy na doplnění stavů.

Velké díky patří našemu zřizovateli obci Merklín, která i díky dotacím dokáže každoročně obnovovat a pořizovat nové vybavení a vystrojení.

Průměrná účast členů na MU v roce 2021 je počet 1+7.Plán na rok 2022 :
• zúčastnit se stáže a školení u Záchranné služby Karlovy Vary a následné pořízení Automatizovaného Extérního Defibrilátoru
(včetně předurčení JSDH na ,,firstrespondence,, první pomoc – záchrana osob)
• zúčastnit se dalších odborných kurzů od HZS KVK
(Technik strojní a chemické služby, nositel DT, Technik ochrany obyvatelstva)
• Pokračovat ve spolupráci s místními spolky, sdružením a kluby
• Prohloubit spolupráci s mladými hasiči
• Rekonstrukce hráze/stavidla u požární nádrže
(téměř úplně ho zničila velká voda na jaře r.2021)
• Navázat na úspěšné brigády a pomoci obci Merklín
• Maximálně využít dotačních grantů
(dovybavení JSDH – termokamera, AED, UTV 4×4 a mnoho dalšího)

V roce 2022 jsou v plánu první kroky k projektové dokumentaci na novou požární zbrojnici !