JSDH Merklín v roce 2021

Pro rok 2021 jsme společně se zřizovatelem jednotky SDH Merklín naplánovali nemalé množství milníků a plánů.

V první čtvrtině roku 2021 budou členové jednotky absolvovat školení na otevírání uzavřených prostor od profesionálů v oboru. Pro stejné období platí i referenční školení řidičů. V první polovině roku je v plánu nákup AED (automatizovaného extérního defibrilátoru zn.LIFEPAK1000) a následná stáž k proškolení u Zdravotní záchranné služby Karlovarského kraje ,,KVK”. Podání žádosti na dotaci od KVK na pořízení užitkového terénního vozidla ,,UTV”. Oficiální přeřazení JSDH Merklín v plošném pokrytí KVK do kategorie JPO III (jednotka s územním pokrytí). Absolvování dalších kurzů pro členy výjezdové jednotky a rozšíření jejich odborností včetně absolvování dalších plánovaných stáží na dislokované stanici Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje. Prohloubení spolupráce s okolním JPO (jednotky požární ochrany). Podílet se na kulturních akcích, zábavě a sloužit pro potřeby občanů obce Merklín.

Děkujeme obci Merklín, zastupitelům a občanům obce za podporu.